Learn English with English, baby!

Join for FREE!

Social_nav_masthead_logged_in

coco

View all entries from coco >

May 4, 2009

hi, the frist time i make blog for own. and i don't know what to write, i just wanna say that i love everyone, and i want to make friend with all of u.

More entries: sadness's T, nothing to write (1)

View all entries from coco >

09:40 AM May 05 2009

dinhquyen87@yahoo.com
Viet Nam

Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:27:28 PM): quyen
dinhquyen87 (5/5/2009 7:27:32 PM): da
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:27:35 PM): post hinh len het chua
dinhquyen87 (5/5/2009 7:28:46 PM): em bun ngu wa
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:29:08 PM): troai
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:29:14 PM): the mai post hinh di
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:29:16 PM): heeeeeeeeeeee
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:29:19 PM): k thi tieu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:29:22 PM): post di nhe
dinhquyen87 (5/5/2009 7:29:37 PM): chi thu tai coi
dinhquyen87 (5/5/2009 7:29:43 PM): xem duoc hok
dinhquyen87 (5/5/2009 7:30:44 PM): chi ấy đi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:30:45 PM): ko dc ma
dinhquyen87 (5/5/2009 7:30:48 PM): ôi
dinhquyen87 (5/5/2009 7:31:10 PM): hn chi làm co mệt khong
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:31:29 PM): ha
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:31:32 PM): met chu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:31:35 PM): hom nay met ma
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:31:42 PM): post hinh len trang do di
dinhquyen87 (5/5/2009 7:32:18 PM): vậy hả
dinhquyen87 (5/5/2009 7:32:23 PM): tội chị của em
dinhquyen87 (5/5/2009 7:32:26 PM): huhu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:32:49 PM): ha
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:32:51 PM): o kia
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:32:54 PM): post di chu
dinhquyen87 (5/5/2009 7:33:22 PM): em mệt quá
dinhquyen87 (5/5/2009 7:33:33 PM): đợi em tí
dinhquyen87 (5/5/2009 7:33:44 PM): em pót nè
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:33:53 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:33:55 PM): heeeeeeeeeee
dinhquyen87 (5/5/2009 7:33:59 PM): yeah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:34:36 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 7:34:53 PM): hq mấy giò chi thư ngủ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:35:03 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:35:08 PM): hinh nhu la 11h hon
dinhquyen87 (5/5/2009 7:35:25 PM): uhm hôm qua em ngủ quên
dinhquyen87 (5/5/2009 7:35:38 PM): tới sang mới tat may tính
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:35:57 PM): troi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:35:58 PM): vay ah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:36:04 PM): tat may
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:36:09 PM): k thi may mau hu lam
dinhquyen87 (5/5/2009 7:36:20 PM): vâng
dinhquyen87 (5/5/2009 7:37:08 PM): chị ăn cơm chưa?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:37:15 PM): chi an roi ma
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:37:16 PM): hi
dinhquyen87 (5/5/2009 7:38:00 PM): con hải co đi tt không chị?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:38:08 PM): co ma
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:38:14 PM): no co di tt ma
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:38:25 PM): post hinh chua nhoc
dinhquyen87 (5/5/2009 7:38:32 PM): con khỉ
dinhquyen87 (5/5/2009 7:38:38 PM): không
dinhquyen87 (5/5/2009 7:38:47 PM): em pót cả con khỉ lên
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:38:58 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:39:00 PM): hi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:39:02 PM): post di
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:39:08 PM): roi gui link cho chi voi
dinhquyen87 (5/5/2009 7:39:24 PM): dạ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:39:53 PM): hi
dinhquyen87 (5/5/2009 7:40:30 PM): xem tạm zải tấm chó vui
dinhquyen87 (5/5/2009 7:40:32 PM): http://www.englishbaby.com/findfriends/photos/1005327
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:40:40 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 7:42:24 PM): chị sáng dậy sớm hok
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:42:39 PM): chi ha
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:42:41 PM): sang
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:42:49 PM): chi day luc 6h 45
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:43:51 PM): sao vay
dinhquyen87 (5/5/2009 7:44:01 PM): không
dinhquyen87 (5/5/2009 7:45:53 PM): kinh quá
dinhquyen87 (5/5/2009 7:45:59 PM): toàn hình của chị
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:46:01 PM): ha
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:46:04 PM): sao the
dinhquyen87 (5/5/2009 7:46:04 PM): khiếp quá
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:46:08 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:46:09 PM): heeeeeeeeee
dinhquyen87 (5/5/2009 7:46:15 PM): tấm nào cũng co chi
dinhquyen87 (5/5/2009 7:46:21 PM): kinh qua
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:46:47 PM): post di nhoc
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:46:49 PM): heeeeeeeeeeee
dinhquyen87 (5/5/2009 7:47:26 PM): j mà dòi gấp thế cô bé
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:47:35 PM): ac
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:47:38 PM): be Quyen
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:47:43 PM): co be nao day
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:47:47 PM): Quyen dau roai
dinhquyen87 (5/5/2009 7:48:28 PM): gọi em là nhóc thi em goi chị là cô bé
dinhquyen87 (5/5/2009 7:48:34 PM): hay nhỏ di
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:48:36 PM): troai
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:48:41 PM): potay
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:48:45 PM): post hinh di em
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:48:47 PM): heeeeeeeee
dinhquyen87 (5/5/2009 7:48:54 PM): tấm nào cung có nhỏ hêt à
dinhquyen87 (5/5/2009 7:49:05 PM): chét chua
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:49:18 PM): troai
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:49:23 PM): vua chup anh do be
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:49:25 PM): heeeeeeeee
dinhquyen87 (5/5/2009 7:50:02 PM): chị ơi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:50:06 PM): ha
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:50:08 PM): sao the
dinhquyen87 (5/5/2009 7:51:20 PM): yêu mọt ngưoi là đau khổ lắm hả chị
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:51:31 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:51:35 PM): tat nhie nroai
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:51:41 PM): neu em thuc su yeu mot nguoi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:51:45 PM): thi nhin chung la
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:51:52 PM): neu suon se thi k sao
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:52:00 PM): con neu k suon se thi cung kho lam
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:52:04 PM): met moi lam
dinhquyen87 (5/5/2009 7:53:59 PM): làm sao để người ta đáp lại tình cảm mình
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:54:58 PM): neu nguoi ta co cam tinh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:02 PM): thi moi dap lai dc chu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:05 PM): con k co
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:10 PM): thi lam sao dap dc
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:13 PM): nhung nhin chung
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:15 PM): nhu the
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:20 PM): chi la don phuong
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:32 PM): no k kho so bang tinh yeu giua hai nguoi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:38 PM): nhung vi mot ly do nao do
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:45 PM): bat buoc ho fai dung lai
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:47 PM): k yeu nua
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:49 PM): nhu the
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:54 PM): con kho so hon nhieu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:56 PM): nhin chung
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:55:59 PM): toi nghiep lam
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:56:01 PM): heeeeeeeeeeeeeeeee
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:56:05 PM): trong fim do
dinhquyen87 (5/5/2009 7:56:57 PM): ôi, chết em mất
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:57:06 PM): sao ma chet
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:57:17 PM): em iu be nao ah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:57:22 PM): ma no k dong y ha
dinhquyen87 (5/5/2009 7:57:22 PM): mãi mãi chắc ngưoif ta se khong hieur em
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:57:25 PM): hiiiiiiii
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:57:27 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 7:57:28 PM): vâng
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:57:37 PM): vay thi co gang de cho nguoi ta hieu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:57:39 PM): hiiiiiiiiiiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 7:57:51 PM): nhưng em......
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:02 PM): nhugn lam sao
dinhquyen87 (5/5/2009 7:58:04 PM): không thể nói được
dinhquyen87 (5/5/2009 7:58:19 PM): thôi cứ để mình em khổ là được
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:25 PM): oi troi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:30 PM): neu vay
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:36 PM): chi co loi khuyen nay
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:43 PM): neu em cam thay la co ket qua
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:45 PM): thi hay yeu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:49 PM): k thi kho lam
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:51 PM): yeu roi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:56 PM): nhung ma k den dc voi nhau
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:58:59 PM): thi kho so lam
dinhquyen87 (5/5/2009 7:59:11 PM): kinh quá
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:59:14 PM): co khi sau nay vi the ma k yeu dc ai nua day
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:59:17 PM): vi doi luc
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:59:26 PM): con nguo ita k dieu khien dc tim minh dau
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:59:33 PM): nen co khi cu yeu mai mot nguoi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:59:39 PM): mak the yeu ai dc nua day
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 7:59:48 PM): nen suy nghi ky vao roi hay quyet dinh
dinhquyen87 (5/5/2009 8:00:37 PM): vâng em cám ơn chị
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:00:44 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 8:00:59 PM): nhưng bây giờ em đang bế tắc
dinhquyen87 (5/5/2009 8:01:10 PM): em khổ lắm chị ơi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:01:16 PM): k co gi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:01:24 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:01:34 PM): fai binh tinh ma giai quyet chu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:01:44 PM): nhin chung
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:01:49 PM): neu chua sau sac thi thoi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:01:59 PM): chu de yeu nhieu roi thi kho dut lam
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:02:04 PM): nen co gang vao
dinhquyen87 (5/5/2009 8:02:53 PM): có đôi lúc em muôn đi thật xa và quên đi tất cả
dinhquyen87 (5/5/2009 8:03:19 PM): đốt tất cả những hình, nhật ký ..
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:04:05 PM): oi troi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:04:09 PM): gi ma kinh the
dinhquyen87 (5/5/2009 8:04:38 PM): chị ơi , chắc chị khong rơi vào tâm trạng của em nên chi không hiểu duoc đâu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:04:53 PM): the em la the nao
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:05:01 PM): hai dua chia tay roi ah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:05:08 PM): hay la em yeu nguoi ta ma nguoi ta k yeu em
dinhquyen87 (5/5/2009 8:06:17 PM): lúc đầu thì yeu, nhưng sau thì.......
dinhquyen87 (5/5/2009 8:06:19 PM): chị ơi
dinhquyen87 (5/5/2009 8:06:30 PM): chị đã từng yêu ai chưa?
dinhquyen87 (5/5/2009 8:07:02 PM): chị có rơi vào cảm giác yêu một ngưoif mà ngưoi ta không yeu chua
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:07:08 PM): hi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:07:23 PM): chi thi k roi vao cam giac yeu mot nguoi ma nguoi ta k yeu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:07:25 PM): hiiiiiiiiii
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:07:31 PM): vi nguoi do yeu chi
dinhquyen87 (5/5/2009 8:07:58 PM): cảm giác đó chắc thú vị lắm chị nhỉ
dinhquyen87 (5/5/2009 8:08:01 PM): em uoc
dinhquyen87 (5/5/2009 8:08:08 PM): em cung duocj nhu chị
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:08:11 PM): lam gi co
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:08:16 PM): k nhu em nghi dau
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:08:22 PM): nhin chung la
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:08:30 PM): bon chi fai hy sinh nhieu thu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:08:32 PM): cho nen
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:08:40 PM): chi co the la ban dong hanh thoi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:08:54 PM): hen kiep sau se la nguoi yeu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:08:58 PM): con hien tai
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:09:03 PM): thi k dc
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:09:05 PM): hiiiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 8:09:41 PM): ôi, sao mà giong em thê
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:09:52 PM): em thi sao
dinhquyen87 (5/5/2009 8:09:54 PM): nguoi ta bảo coi em nhu anh trai
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:10:03 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 8:10:22 PM): rồi hẹn có duyên ắt nên phận
dinhquyen87 (5/5/2009 8:10:33 PM): ôi duyên fan j chứ
dinhquyen87 (5/5/2009 8:10:47 PM): em chỉ cần ngưoi ta bên em la duoc rui
dinhquyen87 (5/5/2009 8:10:53 PM): chang quan tam j het
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:11:07 PM): doi luc
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:11:14 PM): fai song cho gia dinh nua em ah
dinhquyen87 (5/5/2009 8:11:19 PM): chị kể về first love của chị cho em nghe di
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:11:20 PM): the co be do cua em
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:11:23 PM): k yeu em
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:11:30 PM): hay la vi cai gi ma chia tay
dinhquyen87 (5/5/2009 8:12:04 PM): do gia dinh chi ah
dinhquyen87 (5/5/2009 8:12:37 PM): ma thôi hok nói về em nua, chỉ thêm buồn mà thoi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:12:55 PM): gia dinh lam sao
dinhquyen87 (5/5/2009 8:13:01 PM): mối tình chị thế nào?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:13:01 PM): gia dinh em do k dong y ah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:13:04 PM): hay sao
dinhquyen87 (5/5/2009 8:13:59 PM): đưng nói chuyện của em nua, nói chuyện của chị di, khi nào chị em minh găp nhau, em sẽ nói tất cả cho chị nghe
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:14:13 PM): chi ah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:14:18 PM): chuyen cua chi co gi dau
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:14:29 PM): nhin chung la k co gi ma
dinhquyen87 (5/5/2009 8:15:21 PM): anh ấy làm nghề j hả chị
dinhquyen87 (5/5/2009 8:15:27 PM): để em doan nha
dinhquyen87 (5/5/2009 8:15:40 PM): anh ấyl là ngưoi lính
dinhquyen87 (5/5/2009 8:15:53 PM): fai hok?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:15:58 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 8:16:12 PM): anh cao lém nhỉ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:16:18 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:16:21 PM): hiiiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 8:17:19 PM): thích thế
dinhquyen87 (5/5/2009 8:17:32 PM): anh chị quen nhau như thế nào vậy
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:17:39 PM): ah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:17:42 PM): la ban chi thoi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:17:51 PM): ban cua ban chi
dinhquyen87 (5/5/2009 8:18:03 PM): sao vạy ạ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:18:09 PM): ha
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:18:12 PM): la sao
dinhquyen87 (5/5/2009 8:18:12 PM): chị hok yeu anh đó à
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:18:20 PM): ko
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:18:23 PM): hiiiiiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 8:18:32 PM): ôi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:18:48 PM): sao the
dinhquyen87 (5/5/2009 8:19:44 PM): chắc chị cũng có nhieu kỉ niem dẹp vói anh dó phải khong ạ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:19:54 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:19:58 PM): hiiiiiiiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 8:20:11 PM): thix thế
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:20:26 PM): la mot nguoi tot
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:20:33 PM): nhung ganh nang gia dinh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:20:36 PM): nhin chung
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:20:42 PM): la fai thong cam cho nhau
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:20:50 PM): nhieu ky niem la tot roi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:21:00 PM): hiiiiiiiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 8:21:28 PM): sao vậy hả chị, hong lẽ vì gd mà anh chị không đên đưojc với nhau?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:21:35 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 8:22:05 PM): chị đã nắm tay anh đó chưa?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:22:11 PM): oi troi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:22:14 PM): hoi gi ma ky vay em
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:22:16 PM): heeeeeeeeeee
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:22:24 PM): be Quyen dang do hoi gi do troai
dinhquyen87 (5/5/2009 8:22:25 PM): kỳ ớ
dinhquyen87 (5/5/2009 8:22:38 PM): em cũng nắm tay bạn em mà
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:22:51 PM): nhin chung la chuyen cua chi
dinhquyen87 (5/5/2009 8:23:05 PM): hihi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:23:06 PM): no o muc do, goc do khac moi nguoi lam
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:23:10 PM): hiiiiiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 8:23:22 PM): chị cứ nhìn chung hoài à
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:23:31 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:23:37 PM): vi no chang ra sao ma
dinhquyen87 (5/5/2009 8:23:40 PM): chị ơi thế chị có nhung dự đinh j không?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:23:47 PM): co chu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:23:52 PM): du dinh la se hoc tiep
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:23:56 PM): thich di day
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:23:58 PM): heeeeeeeeeeee
dinhquyen87 (5/5/2009 8:24:07 PM): còn chuyện kia?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:14 PM): chuyen kia ah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:16 PM): chi k biet
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:22 PM): nhin chung la gio
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:26 PM): chi thich tu do
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:30 PM): hon nua
dinhquyen87 (5/5/2009 8:24:33 PM): chị tin vào duyên so khong?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:38 PM): chi thay
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:41 PM): o mot minh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:46 PM): no cung thoai mai ma
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:48 PM): co chu
dinhquyen87 (5/5/2009 8:24:52 PM): uh ha
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:53 PM): tin vao duyen so ma
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:24:55 PM): heeeeeeeeeee
dinhquyen87 (5/5/2009 8:25:10 PM): cám ơn chị
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:25:17 PM): k co gi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:25:26 PM): be Quyen dot nay hoi nhieu the
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:25:34 PM): the be iu em nao
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:25:41 PM): ma sao thay kho khan the
dinhquyen87 (5/5/2009 8:25:43 PM): vậy thì em khong hỏi nua
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:25:54 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:25:56 PM): k sao
dinhquyen87 (5/5/2009 8:26:00 PM): http://www.englishbaby.com/findfriends/photos/1005327
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:26:09 PM): day la bi mat day nhe
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:26:15 PM): k noi lung tung cho ai dau
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:26:17 PM): vo van
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:26:21 PM): la chi giet em day
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:26:28 PM): em ma bep xep voi ai
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:26:31 PM): la chet
dinhquyen87 (5/5/2009 8:26:54 PM): chị tin em đi
dinhquyen87 (5/5/2009 8:27:07 PM): em là good man mờ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:27:13 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:27:16 PM): heeeeeeeeeeee
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:27:19 PM): tam tin
dinhquyen87 (5/5/2009 8:27:24 PM): tạm ớ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:27:28 PM): sau nay ma thay ai noi gi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:27:32 PM): la em chet voi chi
dinhquyen87 (5/5/2009 8:28:11 PM): được chết trong vòng tay chị em cũng cam lòng
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:28:40 PM): ui troai
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:28:44 PM): nghe cu nhu fim
dinhquyen87 (5/5/2009 8:28:47 PM): hihi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:28:54 PM): cuop dau ra may cau kinh the k bit
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:28:55 PM): heeeeeeeeee
dinhquyen87 (5/5/2009 8:29:36 PM): chị oi, chị có viết nhạt ky khong
dinhquyen87 (5/5/2009 8:29:44 PM): daily
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:29:48 PM): ko
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:29:52 PM): chi chang viet
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:30:00 PM): cai gi chi thich
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:30:06 PM): thi chi nho het vao dau roi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:30:11 PM): nen dau co can viet
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:30:12 PM): hiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 8:30:16 PM): uh he
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:30:39 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 8:30:55 PM): chị thích tinh yeu truyền thống hay tình yêu công nghiệp
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:31:31 PM): truyen thong cung co cai hay
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:31:35 PM): theo em
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:31:40 PM): the nao la truyen thong
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:31:45 PM): the nao la cong nghiep
dinhquyen87 (5/5/2009 8:31:51 PM): thì là fai tu tu
dinhquyen87 (5/5/2009 8:32:03 PM): qua nhieu gian kho họ mói den duoc voi nhau
dinhquyen87 (5/5/2009 8:32:10 PM): no se mai mai
dinhquyen87 (5/5/2009 8:32:27 PM): con cai j nhanh thi cung de phai nhòa
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:32:38 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:32:44 PM): chi thich kieu truyen thong
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:32:45 PM): hiiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 8:32:52 PM): chị thích sụ lãng man không
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:33:26 PM): cung binh thuong
dinhquyen87 (5/5/2009 8:33:27 PM): vi dụ như, nắm taymot người di tren con duong hai bên toàn là cay cối, có lá rơi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:33:29 PM): co thi tot
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:33:35 PM): oi troi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:33:38 PM): nhin chung la
dinhquyen87 (5/5/2009 8:33:38 PM): và làm cho tóc bay
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:33:40 PM): cung thich
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:33:42 PM): tuy nhien
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:33:48 PM): k fai luc nao cung vay
dinhquyen87 (5/5/2009 8:33:57 PM): là sao ạ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:34:10 PM): thi khi nao
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:34:13 PM): chi thich vay
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:34:22 PM): khi ma chi o canh nguoi chi thich thoi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:34:25 PM): con lai thi ko
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:34:30 PM): hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 8:34:38 PM): ừ he
dinhquyen87 (5/5/2009 8:35:36 PM): trong cs chị tâm niệm điều j nhất nè?
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:35:44 PM): oi troi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:35:46 PM): chi ah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:35:48 PM): xem nao
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:35:55 PM): chi tam niem gi nhat ah
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:36:01 PM): nhieu lam
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:36:07 PM): nhung chung quy lai thi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:36:19 PM): song canh nguoi minh yeu la thich nhat
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:36:21 PM): heeeeeeeeeeeeeeee
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:36:26 PM): chu mak yeu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:36:28 PM): ma song cung
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:36:33 PM): xem nhu la cuc hinh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:36:34 PM): heeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:37:04 PM): Quyen
dinhquyen87 (5/5/2009 8:37:10 PM): dạ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:37:13 PM): post hinh len het chua do
dinhquyen87 (5/5/2009 8:37:19 PM): ôi chết
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:37:21 PM): con may ta m nua kia
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:37:24 PM): post len di
dinhquyen87 (5/5/2009 8:37:27 PM): mải chat quên mât
dinhquyen87 (5/5/2009 8:37:34 PM): hết rùi mà
dinhquyen87 (5/5/2009 8:37:43 PM): chị xem hết đi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:37:49 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 8:37:52 PM): con tấm nào đau mờ
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:37:53 PM): dee xem nao
dinhquyen87 (5/5/2009 8:39:27 PM): http://www.englishbaby.com/findfriends/photos/1005327
dinhquyen87 (5/5/2009 8:40:11 PM): trang này chị vào englsih chat cho vui
dinhquyen87 (5/5/2009 8:40:14 PM): khi em bun
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:40:23 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 8:40:30 PM): em thuong vo room này đẻ chát
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:41:54 PM): uh
dinhquyen87 (5/5/2009 8:41:56 PM): ah quên, mấy đưa bạn em nó bẩu chị xinh gái lắm dó
dinhquyen87 (5/5/2009 8:42:17 PM): em bảo nó là pà này có chồng rùi
dinhquyen87 (5/5/2009 8:42:38 PM): nó dek tin, xin em sddt, em không cho
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:42:46 PM): oi troi
dinhquyen87 (5/5/2009 8:42:47 PM): hihi
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:42:48 PM): sao the
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:42:57 PM): troi
dinhquyen87 (5/5/2009 8:42:58 PM): em không biết
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:43:02 PM): chi chua co chong mu
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:43:03 PM): troai
dinhquyen87 (5/5/2009 8:43:21 PM): em sợ nó làm phiền chị
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:43:46 PM): uh
Cong chua boi boi jggfggfdg (5/5/2009 8:43:47 PM): hiiiiiiiii
dinhquyen87 (5/5/2009 9:07:29 PM): chi ngu rui ah