Learn English with English, baby!

Join for FREE!

Social_nav_masthead_logged_in

Find Friends

My Videos


اگر از طرفداران اپل هستید، می دانید که داشتن Apple ID برای استفاده از محصولات اپل ضروری است. خرید اپل آیدی به شما امکان دسترسی به App Store، iCloud، iTunes و موارد دیگر را می دهد. اما اپل آیدی دقیقا چیست و چه مزایایی دارد؟

Apple ID به سادگی یک حساب کاربری است که به شما امکان می دهد از خدمات اپل استفاده کنید. می‌توانید از خرید اپل آی دی خود برای ورود به هر دستگاه یا سرویس اپل، از جمله App Store، iCloud، iTunes و غیره استفاده کنید. پس از ورود به سیستم، می توانید به همه محصولات و خدمات Apple خود در یک مکان مناسب دسترسی داشته باشید.

داشتن اپل آیدی چندین مزیت دارد. اول، به شما این امکان را می دهد که همه محصولات و خدمات اپل خود را در یک مکان سازماندهی کنید. دوم، دسترسی به اطلاعات و داده های شما را در هر دستگاه یا سرویس اپل آسان می کند. و سوم، این امکان را به شما می دهد که محصولات و خدمات اپل خود را از یک حساب واحد مدیریت کنید.

اگر از طرفداران اپل هستید، پس داشتن اپل آیدی ضروری است. راه‌اندازی آن آسان است و به شما امکان می‌دهد به همه محصولات و خدمات بزرگ اپل که دوست دارید دسترسی داشته باشید.

Info

37


Location

Antigua and Barbuda

Interests


اگر از طرفداران اپل هستید، می دانید که داشتن Apple ID برای استفاده از محصولات اپل ضروری است. خرید اپل آیدی به شما امکان دسترسی به App Store، iCloud، iTunes و موارد دیگر را می دهد. اما اپل آیدی دقیقا چیست و چه مزایایی دارد؟

Apple ID به سادگی یک حساب کاربری است که به شما امکان می دهد از خدمات اپل استفاده کنید. می‌توانید از خرید اپل آی دی خود برای ورود به هر دستگاه یا سرویس اپل، از جمله App Store، iCloud، iTunes و غیره استفاده کنید. پس از ورود به سیستم، می توانید به همه محصولات و خدمات Apple خود در یک مکان مناسب دسترسی داشته باشید.

داشتن اپل آیدی چندین مزیت دارد. اول، به شما این امکان را می دهد که همه محصولات و خدمات اپل خود را در یک مکان سازماندهی کنید. دوم، دسترسی به اطلاعات و داده های شما را در هر دستگاه یا سرویس اپل آسان می کند. و سوم، این امکان را به شما می دهد که محصولات و خدمات اپل خود را از یک حساب واحد مدیریت کنید.

اگر از طرفداران اپل هستید، پس داشتن اپل آیدی ضروری است. راه‌اندازی آن آسان است و به شما امکان می‌دهد به همه محصولات و خدمات بزرگ اپل که دوست دارید دسترسی داشته باشید.