Learn English with English, baby!

Join for FREE!

Social_nav_masthead_logged_in

Find Friends

My Videos


پس از اعمال چسب، کاشی ها باید در جای خود فشرده شوند. آنها باید با لبه های اتاق یا محیط منطقه ای که در آن نصب می شوند، تراز شوند.

هنگامی که کاشی ها در جای خود قرار گرفتند، چسب باید برای مدت زمانی که توسط سازنده مشخص شده خشک شود. پس از خشک شدن چسب، می توان دوغاب را اعمال کرد.

دوغاب در همان اعمال می شودچسب کاشی و سرامیک نوعی قیمت چسب سنگ است که برای چسباندن کاشی و سرامیک به سطوح مختلف استفاده می شود. این یک چسب مبتنی بر آب است که به راحتی قابل استفاده و تمیز کردن است. چسب کاشی و سرامیک در رنگ های متنوعی موجود است تا با کاشی شما مطابقت داشته باشد.

چسب کاشی و سرامیک را می توان بر روی دیوارها، کف، میزها و پشت پاشش ها استفاده کرد. پیروی از دستورالعمل های سازنده برای کاربرد مناسب و زمان پخت بسیار مهم است. چسب کاشی و سرامیک برای استفاده در مناطق مرطوب مانند دوش و اطراف وان توصیه نمی شود.

Info

36


Location

Armenia

Interests


پس از اعمال چسب، کاشی ها باید در جای خود فشرده شوند. آنها باید با لبه های اتاق یا محیط منطقه ای که در آن نصب می شوند، تراز شوند.

هنگامی که کاشی ها در جای خود قرار گرفتند، چسب باید برای مدت زمانی که توسط سازنده مشخص شده خشک شود. پس از خشک شدن چسب، می توان دوغاب را اعمال کرد.

دوغاب در همان اعمال می شودچسب کاشی و سرامیک نوعی قیمت چسب سنگ است که برای چسباندن کاشی و سرامیک به سطوح مختلف استفاده می شود. این یک چسب مبتنی بر آب است که به راحتی قابل استفاده و تمیز کردن است. چسب کاشی و سرامیک در رنگ های متنوعی موجود است تا با کاشی شما مطابقت داشته باشد.

چسب کاشی و سرامیک را می توان بر روی دیوارها، کف، میزها و پشت پاشش ها استفاده کرد. پیروی از دستورالعمل های سازنده برای کاربرد مناسب و زمان پخت بسیار مهم است. چسب کاشی و سرامیک برای استفاده در مناطق مرطوب مانند دوش و اطراف وان توصیه نمی شود.