Learn English with English, baby!

Join for FREE!

Social_nav_masthead_logged_in

Find Friends

My Videos


چتروم ها راحت هستند زیرا می توانید هر زمان که بخواهید وارد شوید و چت کنید. نیازی به برنامه ریزی یا یافتن پرستار کودک نیست. شما می توانید برای چند دقیقه یا چند ساعت، هر کدام که ترجیح می دهید، چت کنید.

4. چت روم ها ناشناس هستند.

این می تواند هم خوب و هم بد باشد. از یک طرف، چت کردن با افراد بدون افشای هویت شما می تواند مفید باشد. این می تواند به ویژه مفید باشد اگر در حال کار بر روی مسائل شخصی یا بحث در مورد موضوعات حساس هستید. از سوی دیگر، ناشناس بودن می‌تواند به افراد اجازه دهد چیزهایی را بگویند که اگر شناسایی می‌شدند، نمی‌گفتند. این می تواند منجر به ترولینگ و سایر رفتارهای توهین آمیز شود.

5. چت روم ها تعدیل می شوند.

بیشتر اتاق‌های گفتگو دارای ناظرانی هستند که قوانین را اجرا می‌کنند و مکالمات را مدنی نگه می‌دارند. این به ایجاد یک تجربه ایمن تر و لذت بخش تر برای همه کمک می کند.

به طور کلی، اتاق های گفتگو چیزهای زیادی برای ارائه دارند. آنها می توانند راهی عالی برای ارتباط با دیگران، برقراری ارتباط بدون فشار، و حتی به صورت ناشناس برای حل مسائل شخصی باشند. فقط مطمئن شوید که چتروم شلوغی را پیدا کنید که تعدیل شده باشد و قوانینی برای تضمین تجربه مثبت برای همه داشته باشد.

Info

31


Location

Algeria

Interests


چتروم ها راحت هستند زیرا می توانید هر زمان که بخواهید وارد شوید و چت کنید. نیازی به برنامه ریزی یا یافتن پرستار کودک نیست. شما می توانید برای چند دقیقه یا چند ساعت، هر کدام که ترجیح می دهید، چت کنید.

4. چت روم ها ناشناس هستند.

این می تواند هم خوب و هم بد باشد. از یک طرف، چت کردن با افراد بدون افشای هویت شما می تواند مفید باشد. این می تواند به ویژه مفید باشد اگر در حال کار بر روی مسائل شخصی یا بحث در مورد موضوعات حساس هستید. از سوی دیگر، ناشناس بودن می‌تواند به افراد اجازه دهد چیزهایی را بگویند که اگر شناسایی می‌شدند، نمی‌گفتند. این می تواند منجر به ترولینگ و سایر رفتارهای توهین آمیز شود.

5. چت روم ها تعدیل می شوند.

بیشتر اتاق‌های گفتگو دارای ناظرانی هستند که قوانین را اجرا می‌کنند و مکالمات را مدنی نگه می‌دارند. این به ایجاد یک تجربه ایمن تر و لذت بخش تر برای همه کمک می کند.

به طور کلی، اتاق های گفتگو چیزهای زیادی برای ارائه دارند. آنها می توانند راهی عالی برای ارتباط با دیگران، برقراری ارتباط بدون فشار، و حتی به صورت ناشناس برای حل مسائل شخصی باشند. فقط مطمئن شوید که چتروم شلوغی را پیدا کنید که تعدیل شده باشد و قوانینی برای تضمین تجربه مثبت برای همه داشته باشد.